تاریخ دسترسی: 90/04/25
عنوان نامعلوم / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
رویداد حضور سبزها در مراسم راهپیمایی بیست و دو بهمن
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز