تاریخ دسترسی: 89/11/04
عنوان شب هیاهو / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر علی فاتحی (سامان)
رویداد حضور سبزها در مراسم راهپیمایی بیست و دو بهمن
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز