تاریخ دسترسی: 92/04/14
عنوان هر روز، روز رفتن و هر سال، سال تو / شعر
خالق اثر فاطمه شمس
رویداد تظاهرات کشوری در حمایت از قیام مردم مصر و تونس
منبع نیم دایره

ای ژاله ژاله ژاله پر از خون دو بال تو

افتاده از نفس قلمم در خیال تو

می‌خواستی که باز بباری بر این کویر

سخت است مرگ تلخ و عبور محال تو

پنجاه و هفت... نام تو تکرار شور بود 

میدان، دوباره سرخ و … 

چه خوب است حال تو!

پرواز کن، عبور کن از این کویر پست

این خاک نیست لایق نام زلال تو

دزدان رای و پرچم و تابوت و آفتاب

دزیده‌اند پیکر همچون غزال تو

ای اسب چست و چابکِ اینک گسسته یال! 

کرکس نشسته بر تن بی‌جان و لال تو

دستش شکسته باد، کمانش شکسته باد

دستِ حرامیانِ به صید حلال تو

تقویم‌ها اگر چه دروغند و مرگ‌بار

اما چه خوب آمده این بار فال تو

پنجاه و هفت… بهمن هشتاد و نه… هنوز

هر روز، روز رفتن و هر سال، سال تو