تاریخ دسترسی: 92/04/14
عنوان در حمایت از اعتصاب‌کنندگان اوین / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر نامعلوم
رویداد درگذشت هدی صابر
منبع نیم دایره