تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان من ساکت نخواهم ماند / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر آنیتا کونز
منبع پوسترهای سبز ایران