تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان نتیجه انتخابات ایران / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر بولن ارکمان
منبع پوسترهای سبز ایران