تاریخ دسترسی: 90/09/19
عنوان آزادی برای ایران / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز