تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان فریاد را زنده نگه دارید / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر گوستاو مورانسلی
منبع پوسترهای سبز ایران