تاریخ دسترسی: 90/05/22
عنوان هی آیت الله بچه ها رو راحت بذار / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز