تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان ایران سبز / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر جیانگ پین هه
منبع پوسترهای سبز ایران