تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان حقیقت ایران / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر یوکا وایستولا
منبع پوسترهای سبز ایران