تاریخ دسترسی: 89/11/04
عنوان ترانه مقدس / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز