تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان امیدی برای ایران / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر نیکلاس تراکسلر
منبع پوسترهای سبز ایران