تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان ما همه ایرانی هستیم / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر پیتر بیلاک
منبع پوسترهای سبز ایران