تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان من ایرانی هستم / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر پیتر پوکس
منبع پوسترهای سبز ایران