تاریخ دسترسی: 90/07/26
عنوان میگی سبزی؟ / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر بردیا نیکا
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز