تاریخ دسترسی: 90/01/16
عنوان محمود احمدی نژاد / پویا نمایی (انیمیشن)
خالق اثر افشین سبوکی
منبع یوتیوب