تاریخ دسترسی: 90/05/09
عنوان رفیق / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز