تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان ایران / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ویسلاو ژگوریچ (؟)
منبع پوسترهای سبز ایران