تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان من رفتم، من برنده شدم / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر وودی پیرتل
منبع پوسترهای سبز ایران