تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان من قلبم را در ایران جا گذاشتم / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر یوسی لمل
منبع پوسترهای سبز ایران