تاریخ دسترسی: 90/03/04
عنوان آزادی / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز