تاریخ دسترسی: 90/03/17
عنوان رسانه شمایید / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
رویداد اولین سالگرد شکل گیری جنبش سبز
منبع پوسترهای سبز ایران