تاریخ دسترسی: 90/03/17
عنوان 22 خرداد سبز / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
رویداد اولین سالگرد شکل گیری جنبش سبز
منبع پوسترهای سبز ایران