تاریخ دسترسی: 90/02/12
عنوان نور علیه تاریکی / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
رویداد چهارشنبه سوری سبز
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز