تاریخ دسترسی: 88/01/22
عنوان 13 آبان 1388 / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
رویداد سیزده آبان سبز
منبع پوسترهای سبز ایران