تاریخ دسترسی: 92/06/01
عنوان عروسک نخی / لوازم تزئینی
خالق اثر عماد بهاور
منبع نامعلوم

این اثر در زندان اوین تولید شده است.

-------------------------

این عروسک به مریم شفیعی همسر عماد بهاور تقدیم شده است.