تاریخ دسترسی: 89/12/07
عنوان نامعلوم / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
رویداد سال نو و نام گذاری سال 1389 با عنوان «سال صبر و استقامت» توسط میرحسین موسوی
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز