تاریخ دسترسی: 90/10/19
عنوان نامعلوم / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
رویداد اولین سالگرد شکل گیری جنبش سبز
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز