تاریخ دسترسی: 89/07/24
عنوان نامعلوم / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
رویداد اولین سالگرد شکل گیری جنبش سبز
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز