تاریخ دسترسی: //
عنوان پشت صحنه مناظره انتخاباتی / عکس
خالق اثر مهدی دهقان
رویداد مناظره انتخاباتی میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد
منبع جام جم