تاریخ دسترسی: 90/07/02
عنوان محمد نوری زاد / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز