تاریخ دسترسی: //
عنوان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در روز رای گیری / عکس
خالق اثر نامعلوم
رویداد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری
منبع رجا نیوز