تاریخ دسترسی: //
عنوان گفتگوی میرحسین موسوی با رسانه ها پس از انتخابات / ویدئوی مستند
خالق اثر نامعلوم
رویداد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری
منبع یوتیوب

مشروح سخنرانی میرحسین موسوی، نامزد انتخابات دهم ریاست جمهوری بعد از پایان انتخابات در حضور خبرنگاران داخلی و خارجی/ ساعت 23 بیست و دوم خرداد 1388 / ستاد انتخاباتی موسوی/ تهران