تاریخ دسترسی: //
عنوان شروع اعتراضات به نتایج اعلام شده در انتخابات - خیابان ولیعصر تهران / ویدئوی مستند
خالق اثر نامعلوم
رویداد اعلام نتیجه انتخابات/ شروع ناآرامی ها در کشور و اولین تظاهرات در اعتراض به نتیجه ی انتخابات
منبع یوتیوب