تاریخ دسترسی: //
عنوان نامعلوم / عکس
خالق اثر نیما فاطمی
رویداد قبل از انتخابات
منبع فلیکر