تاریخ دسترسی: //
عنوان مراسم درگذشت آیت الله منتظری / ویدئوی مستند
خالق اثر نامعلوم
رویداد درگذشت آیت الله العظمی منتظری
منبع یوتیوب