تاریخ دسترسی: //
عنوان موسوی در مراسم تشییع جنازه آیت الله منتظری / عکس
خالق اثر نامعلوم
رویداد درگذشت آیت الله العظمی منتظری
منبع منتظری