تاریخ دسترسی: //
عنوان به یاد مبارز راه آزادی زنده یاد ترانه موسوی / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر نامعلوم
رویداد تجمعات در اطراف مسجد قبای تهران
منبع یوتیوب