تاریخ دسترسی: //
عنوان نامعلوم / عکس
خالق اثر نیما فاطمی
رویداد راه پیمایی میلیونی سبزها از انقلاب تا آزادی
منبع فلیکر