تاریخ دسترسی: 89/12/08
عنوان روز وحشت در چشمان ندا / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
رویداد ادامه ی اعتراضات خیابانی و شهادت ندا آقا سلطان
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز