تاریخ دسترسی: //
عنوان مراسم خاکسپاری امیر جوادی فر / ویدئوی مستند
خالق اثر نامعلوم
رویداد شهادت امیر جوادی فر در کهریزک
منبع یوتیوب