تاریخ دسترسی: //
عنوان نامعلوم / عکس
خالق اثر نامعلوم
رویداد شهادت امیر جوادی فر در کهریزک
منبع فلیکریور