تاریخ دسترسی: 89/08/24
عنوان ندای صلح و آزادی / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز