تاریخ دسترسی: //
عنوان اکبر گنجی در اعتصاب غذا / عکس
خالق اثر نامعلوم
رویداد آغاز اعتصاب غذای سه روزه ی ایرانیان در مقابل سازمان ملل و شهرهای مختلف جهان
منبع رادیو فردا