تاریخ دسترسی: //
عنوان برای همه نداهای ایران / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر اتحاد برای ایران
رویداد آغاز اعتصاب غذای سه روزه ی ایرانیان در مقابل سازمان ملل و شهرهای مختلف جهان
منبع یوتیوب