تاریخ دسترسی: //
عنوان سخنرانی نوام چامسکی در اعتصاب غذا برای ایران در نیویورک / ویدئوی مستند
خالق اثر نامعلوم
رویداد آغاز اعتصاب غذای سه روزه ی ایرانیان در مقابل سازمان ملل و شهرهای مختلف جهان
منبع یوتیوب