تاریخ دسترسی: //
عنوان اعتصاب غذای نیویورک / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر نامعلوم
رویداد آغاز اعتصاب غذای سه روزه ی ایرانیان در مقابل سازمان ملل و شهرهای مختلف جهان
منبع یوتیوب