تاریخ دسترسی: //
عنوان سخنان گوکوش در نخستين روز اعتصاب غذای فعالان سياسی / ویدئوی مستند
خالق اثر تلویزیون واشنگتن
رویداد آغاز اعتصاب غذای سه روزه ی ایرانیان در مقابل سازمان ملل و شهرهای مختلف جهان
منبع یوتیوب