تاریخ دسترسی: 90/11/13
عنوان سال خون / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز